Herb szkoły

Śniadeccy wśród najlepszych w XIII Konkursie Papieskim

Konkurs Papieski to największy w Polsce konkurs dotyczący wiedzy o życiu i nauczaniu Jana Pawła II. Projekt konkursu realizowany jest przez Instytut Tertio Milennio. W naszej Szkole od przeszło 13 lat cieszy się on dużą popularnością dzięki p. K.Przytulskiej. Głównym celem konkursu jest rozpowszechnianie bogactwa myśli i czynów papieża Jana Pawła II wśród młodzieży.

Konkurs ten ma na celu kształtowanie twórczego myślenia, stwarza możliwość skonfrontowania własnych przekonań z przesłaniem papieża Polaka. Jest więc zaproszeniem do rozpoczęcia głębszych studiów nad myślą Jana Pawła II oraz pogłębiania wiedzy z zakresu katolickiej nauki społecznej.

Konkurs Papieski składa się z 4 etapów :
I etap – polegał na rozwiązaniu quizu on-line. Można go było rozwiązać w dowolnym dniu, przez cały miesiąc.
33 uczniów zdobyło wymagane minimum 51 % poprawnych odpowiedzi (tj. 11 na 20 pytań) i zostało zakwalifikowanych do etapu II.

II etap odbył się 3 kwietnia 2017- polegał na rozwiązaniu testu on-line wielokrotnego wyboru.
Atrakcyjność tego etapu polegała na tym, że wszyscy uczestnicy z całej Polski rozwiązują go w jednym momencie. Uczniowie wypełniali test złożony z 30 pytań w czasie 30 minut.
Około 20 osób (w zależności od wyników testu) z każdego regionu z najwyższą liczbą punktów przechodzi do etapu III ? aż 5 uczniów z naszej Szkoły znalazło się wśród ??20?? z regionu dolnośląsko-opolskiego!

III etap trwa od 5 kwietnia do 27 kwietnia 2017 ? polega na napisaniu eseju na jeden, wybrany przez siebie temat. Autorzy najlepszych prac w każdym regionie zostaną zaproszeni do finału Konkursu.

O finał walczą :
1. Paweł Korbut 1d
2. Marika Kmieć 3e
3. Greta Partyka 2d
4. Adrian Topolnicki 2e
5. Konrad Masłowski 2d

GRATULUJEMY I ŻYCZYMY POWODZENIA !!!

 

d1940242246