Herb szkoły

Studium Talent 2013 – 2014


Uprzejmie informujemy, że w najbliższym 2013/2014 roku akademickim Politechnika Wrocławska zamierza kontynuować pracę w ramach Studium TALENT.

Wzorem roku ubiegłego zamierzamy utrzymać rekrutację na prowadzone od wielu lat Studium “Talent” tak we Wrocławiu jak i we wszystkich zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych Politechniki Wrocławskiej, tj. w Wałbrzychu, Legnicy i Jeleniej Górze.

(Cały plik do pobrania tutaj)

Decyzja ta podyktowana jest utrzymującym się zainteresowaniem tą akcją ze strony uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a także stanowi ona ważny element polityki rekrutacyjnej naszej Uczelni. W ostatnich kilkunastu latach władze Politechniki Wrocławskiej zdecydowały bowiem o preferencjach rekrutacyjnych dla absolwentów Studium “Talent”, obejmujących wszystkie wydziały naszej Uczelni, podczas gdy wcześniej akcja “Talent” ograniczała się tylko do Wydziału Podstawowych Problemów Techniki. Dodatkowo wydaje się, że prowadzenie akcji “Talent” może stanowić istotny element zbliżenia uczelni do szkół, czego potrzeba podkreślana jest ostatnio przez władze oświatowe.

Proponujemy następujące ustalenia organizacyjne:

– Zajęcia Studium TALENT prowadzone będą z następujących przedmiotów: – Matematyka – w zakresie wybranych działów analizy matematycznej i algebry wyższej – prowadzi Instytut Matematyki i Informatyki PWr – Wydział Podstawowych Problemów Techniki,

– Fizyka – w zakresie wybranych działów fizyki ogólnej – prowadzi Instytut Fizyki PWr.- WPPT

– Zajęcia z każdego z ww. przedmiotów będą się odbywały w wymiarze 2 godzin tygodniowo, łącznie ok. 30 godzin (Studium kończy się w pierwszej połowie marca, tj. przed maturą) w kilku potokach, w zależności od zainteresowania uczniów. Zajęcia rozpoczną się w tygodniu od 10 do 13.10.2013

– W zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych PWr zajęcia będą się odbywały w soboty przed południem (istnieje możliwość ustalenia innego dnia zajęć), zaś we Wrocławiu w różnych terminach, które zaproponujemy uczniom (m.in. we wtorek w godz. 17.00-19.30, w piątek w godzinach 15.15-17.00 oraz w soboty, w godzinach od 7.30-9.00, 9.15-11.00, 11.15-13.00, 13.15-15.00).

– Uczestnikami Studium “Talent” mogą być uzdolnieni i zainteresowani uczniowie ostatnich (maturalnych) i przedostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto ubiegłoroczny absolwent Studium “Talent” może realizować, w tym roku, drugi z oferowanych przedmiotów.

– Nie wprowadza się dodatkowych ograniczeń wstępnych dla uczestników; jedynie w przypadku zbyt dużej liczby chętnych, przerastającej możliwości organizacyjne Uczelni, zmuszeni będziemy do przeprowadzenia, po kilku tygodniach zajęć, testu kwalifikacyjnego, albo ograniczymy zajęcia jedynie dla uczniów ostatnich klas szkół średnich.

– Studium Talent jest bezpłatne.
– Studium “Talent” kończy się egzaminem.

– Absolwent “Studium Talent” (maturzysta z roku 2013/2014) otrzyma – w rekrutacji na Politechnikę Wrocławską, na rok akademicki 2014/2015 – dodatkowe punkty powiększające wskaźnik rekrutacyjny i zwiększa szansę dostania się na “wymarzony” wydział i kierunek studiów.

(Cały plik do pobrania tutaj)