Herb szkoły

Ubezpieczenie uczniów

Szanowni Rodzice,

informujemy, że w roku szkolnym 2022/2023 Rada Rodziców dokonała wyboru Towarzystwa Ubezpieczeniowego odpowiedzialnego za ochronę naszych uczniów w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Towarzystwo Ubezpieczeniowe: PZU

Nr polisy: 107 525 25 25

Okres obowiązywania polisy: 01.10.2022 – 30.09.2023
Kwota składki: 50 zł

Składkę za ubezpieczenie w kwocie 50 zł należy wpłacić gotówką do wychowawcy klasy do 25.10.2022 r.

O czym trzeba pamiętać w przypadku ubezpieczenia NNW dla dzieci?

  • Ubezpieczenie NNW nie jest obowiązkowe – Mogą Państwo ubezpieczyć dziecko w szkole lub indywidualnie, w wybrany przez siebie sposób (np. przez zakład pracy).
  • Brak ubezpieczenia to brak pomocy – całkowita rezygnacja z ubezpieczenia oznacza brak dodatkowego wsparcia finansowego, czyli realnej pomocy w momencie wypadku dziecka.

Dodatkowych informacji udzieli:

Agent Ubezpieczeniowy PZU
Renata Zimnicka
tel. 607 094 785

NNW PZU EDUKACJA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NNW PZU EDUKACJA

NNW ŚWIADCZENIA