Herb szkoły

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020 w Liceum Ogólnokształcącym odbyła się 2 września o godzinie 9:00 w sali gimnastycznej szkoły. Tradycyjnie Licealistów przywitała Pani Dorota Chitruń Dyrektor szkoły, która oprócz słów otuchy i wsparcia szczególnie skierowanych do 9 klas pierwszych przedstawiła nowych nauczycieli, wychowawców klas oraz kierunki polityki oświatowej na nowy rok szkolny.

Honorowym gościem uroczystości był Pan Mirosław Fiedorowicz vice-Starosta Zgorzelecki, który złożył życzenia pomyślności, owocnej pracy i spełnienia wszystkich  planów i zamierzeń.

Ważnym elementem apelu było symboliczne upamiętnienie minutą ciszy 80- tej rocznicy wybuchu II wojny światowej i podkreślenie znaczenia pamięci historycznej jako naszego moralnego obowiązku. My współczesne pokolenie żyjące w okresie pokoju szczególnie musimy pielęgnować w naszych sercach pamięć i szacunek do naszej Ojczyzny i jej historii.

Apel znakomicie prowadzili Jakub Potyczka i Filip Kukuć tegoroczni trzecioklasiści podkreślając, że powrót do szkoły to okazja wznowienia kontaktów, możliwość poszerzenia grona znajomych, a także doskonały moment do kreowania planów na przyszłość. Wspaniale funkcjonował na apelu nowy sprzęt nagłaśniający, kontrolowany przez Kacpra Sabata nowego dźwiękowca szkoły. Serdeczne podziękowania składamy Przyjacielowi Szkoły, który tym razem ufundował nie tylko nagłośnienie, ale również gruntownie wyremontował pierwsze piętro szkoły. Uczniowie entuzjastycznie przyjęli nowoutworzoną strefę wypoczynku dla ucznia, gdzie na wygodnych kanapach i w otoczeniu zieleni można zacieśniać relacje rówieśnicze połączone wszechobecnym duchem nauki.

 

01

02

03

05

06

07

08

09

 

RODO