Herb szkoły

Wykłady na Uniwersytecie Zielonogórskim

24 marca klasy: 1C i 2C uczestniczyły w zajęciach organizowanych przez Uniwersytet Zielonogórski. Pierwszy wykład dotyczył historii i wizerunku szlachty polskiej, a drugi historii dopingu w sporcie od antyku do współczesności. Prowadzącymi byli znakomici profesorowie: Urszula Świderska – Włodarczyk, Robert Skobelski.

20170324_123143 20170324_130210 20170324_130226 20170324_123157 20170324_130012