Herb szkoły

Zakład penitencjarny pod specjalnym nadzorem klasy 2b

System penitencjarny w Polsce oraz jego funkcjonowanie budzą dużą ciekawość – szczególnie wśród uczniów o profilu administracyjno-prawnym, w tym klasy 2b, która dnia 06.06.2018r. miała okazję poznać zakład karny w Zarębie. Uczniowie pod opieką pana Tomasza Mańkowskiego oraz pani Katarzyny Ignaszak, pełni ekscytacji, ze skupieniem wysłuchali krótkiej prezentacji oraz wykładu rzecznika prasowego dyrektora zakładu penitencjarnego, kpt  Piotra Nowaka na temat więziennictwa w rejonie Dolnego Śląska. Po pasjonującej lekcji cała grupa udała się na zwiedzanie obiektu więziennego. Młodzież oraz opiekunowie z dużym zaciekawieniem i z przerażeniem przemieszczali się wśród skazanych zajętych pracami fizycznymi na rzecz zakładu, który obecnie jest poddany pracom remontowym. Klasa mogła skonfrontować się z niecodzienną im rzeczywistością, poznać i zobaczyć miejsca, w których żyją więźniowie, a także doświadczyć, w jaki sposób działa polskie więziennictwo. Na koniec wycieczki, grupa została obdarzona skromnym podarunkiem od funkcjonariuszy policji, a szkoła uzyskała zaproszenie na kolejną wizytę do zakładu karnego. Wszyscy pod dużym wrażeniem, jakie wywołało na nich nowe miejsce, z entuzjazmem opuścili zakład penitencjarny.

 

IMG_0083