Herb szkoły

Zaproszenie na szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej

Dyrektor oraz Społeczność Uczniowska Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu
serdecznie zaprasza
Grono Pedagogiczne,  Pracowników Administracji i Obsługi
oraz Emerytowanych Pracowników, a także Przyjaciół Szkoły
na uroczystą akademię z okazji szkolnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

Uroczystość odbędzie się 11 października 2019 r. o godz. 12:40 w auli szkolnej.

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich
Dorota Chitruń