Herb szkoły

ŻEGNAMY ALBRECHTA GOETZE

Foto: Pawel Sosnowski
Foto: Pawel Sosnowski

W ubiegłym tygodniu dotarła do nas smutna widomość.

Po długiej chorobie umarł Pan Albrecht Goetze, założyciel i przewodniczący stowarzyszenia kulturalno-muzycznego Meetingpoint Messiaen.

Pan Albrecht Goetze wielokrotnie odwiedzał naszą szkołę włączając młodzież w projekty muzyczne, historyczne, wyjazdy umuzykalniające do Opery Drezdeńskiej.

Albrecht Goetze urodził się w  1942 w Lipsku, był reżyserem teatralnym w Hamburgu,  Londynie, Monachium. Jesienią  2002  przyjechał do Görlitz i działał początkowo  jako pedagog  muzyczny w  Teatrze im. Gerharta-Hauptmanna. W tym czasie pracował intensywnie z dziećmi i młodzieżą  z całego Euroregionu, którą w latach  2004 i 2005 zaangażował do festiwalu EUROPA JEST MUZYKĄ.

Albrecht Goetze  był głęboko przekonany, że sztuka, a szczególnie muzyka odgrywa ważną rolę w życiu człowieka, wpływając na jego rozwój duchowy.

W Goerlitz ? Zgorzelcu z pasją zajął się muzyką Oliviera Messianea, który  w latach 1940/41 przebywał jako jeniec w obozie Stalag VIII A. Messiane zakończył tu swój utwór ? ?Kwartet na koniec czasu?.  15 stycznia 1941 roku,  w obozie jenieckim  odbyła się  prapremiera tego utworu.

W muzyce Messiaena Albrecht  Goetze widział dowód na to, że pomaga ona w najtrudniejszych życiowych sytuacjach.

Albrecht Goetze wystąpił  w 2005 roku z  inicjatywę stworzenia  miejsca  pamięci i  europejskiego centrum edukacji,  kultury i spotkań na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag VIII A.   Swoją wizję   nazwał  MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN.  W roku  2007  założył  stowarzyszenie  o tej samej nazwie  i kierował nim przez 5 lat. W tym czasie znajdował partnerów po polskiej i niemieckiej stronie,  z którymi realizował  jeden z większych projektów europejskich  na obszarze Saksonii i w rejonie przygranicznym.

15 stycznia 2015 roku nastąpiło uroczyste otwarcie    Europejskiego Centrum Edukacyjno-Kulturalnego  MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN.

Z głębokim szacunkiem  żegnamy pana Albrechta Goetze, człowieka twórczego, inspirującego,   oddanego młodzieży.