Herb szkoły

1 Maja. Święto Pracy

Dzisiaj 1 maja to dla młodego pokolenia wyczekiwany czas “wolności” na spotkania, wyjazdy i aktywne formy wypoczynku. Warto jednak zajrzeć w karty historii.

Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, popularnie zwany Świętem Pracy lub po prostu 1 Maja. Jest to międzynarodowe święto klasy robotniczej, które w Polsce od 1950 roku jest świętem państwowym. Geneza święta jest związana z walką o godziwe warunki pracy i płacy.

Wbrew ogólnemu przekonaniu święto to zapoczątkowały wydarzenia nie w komunistycznej Rosji, lecz wręcz przeciwnie: w kapitalistycznych Stanach Zjednoczonych. Dzień ten upamiętnia wydarzenia z początku maja 1886 roku w Chicago. Wówczas to w Wietrznym Mieście trwał strajk, który był częścią ogólnokrajowych protestów mających na celu wymuszenie wprowadzenia ośmiogodzinnego dnia pracy oraz poprawy jej warunków. Trzy lata po tych krwawych wydarzeniach – w 1889 roku – II Międzynarodówka postanowiła upamiętnić walkę robotników, ustanawiając 1 maja Świętem Pracy.