Herb szkoły

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

“A nade wszystko szanuj mowę swą ojczystą.
Nie znać języka swego – hańbą oczywistą”

Franciszek Dmochowski

Współcześnie na świecie używanych jest ponad 6 tysięcy języków, ale do końca tego stulecia może zniknąć niemal połowa z nich, a razem z nimi unikatowe dziedzictwo lingwistyczne i kulturowe. Dlatego na całym świecie już po raz 22 obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, święto ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 r. w celu zwrócenia uwagi na znaczenie mowy ojczystej jako dziedzictwa kulturowego.

Ten wyjątkowy dzień, którego głównym przesłaniem jest ochrona języków ojczystych i promowanie wielojęzyczności, ma również za zadanie przypomnieć nam o bogactwie różnorodności językowej, o jego wartości dla rozwoju dziedzictwa kulturowego ludzkości, a także jak ważna jest troska o język ojczysty i dbałość o czystość słowa.