Herb szkoły

Dzień: 16 listopada, 2018

Innowacyjność w LO e-legitymacje

Już mamy e-legitymacje, nowoczesne w światowych trendach. W Liceum Ogólnokształcącym im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu od listopada funkcjonują nowe e-legitymacje, które są nowością i szybko będą zastępować tradycyjne, papierowe legitymacje szkolne. Cieszymy się, że jesteśmy pierwsi w powiecie i zaczynamy

Czytaj więcej…

Obóz informatyczny w Pokrzywnej

W październiku 2018 roku pod pa­tro­na­tem na­uko­wym Instytutu Informatyki UWr od­był się obóz in­for­ma­tyczny, w którym udział wzięło trzech uczniów naszego liceum z klasy 2A. Młodzież  prze­by­wała w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Pokrzywnej w wo­je­wódz­twie opolskim. Uczniowie zo­stali po­dzie­leni na trzy grupy za­awan­so­wa­nia: pod­sta­wową, śred­nio za­awan­so­waną i za­awan­so­waną

Czytaj więcej…