Herb szkoły

OLIMPIJCZYCY W NATARCIU

16 stycznia 2016 roku w Instytucie Historii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyły się eliminacje ustne etapu okręgowego XLII Olimpiady Historycznej. Wśród 30 uczniów, którzy dostali się do tego etapu, znalazł się uczeń naszej szkoły – Konrad Rokicki (kl. IIC). Na tym etapie uczestnicy odpowiadali przed komisją egzaminacyjną na cztery pytania: dwa z podstawy programowej zakresu rozszerzonego z przedmiotu historia, jedno z wybranej specjalności (starożytność, średniowiecze, nowożytność, XIX wiek, historia najnowsza, historia parlamentaryzmu) oraz jedno z wybranych przez uczniów lektur. Do finału kwalifikują się trzej najlepsi uczestnicy etapu okręgowego. Reszta z tych, którzy uzyskali przynajmniej 80 punktów, zostaje wytypowana do finału. Ich prace są wysyłane do Gdańska, celem weryfikacji. Wśród nich znalazł się Konrad.

W tym samym dniu w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu odbył się etap okręgowy 57. edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Tematem przewodnim tegorocznej edycji olimpiady była rola Polski w kształtowaniu systemu bezpieczeństwa międzynarodowego. Wśród 80 uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapu okręgowego, znalazło się trzech uczniów LO im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu – Filip Pabjan (kl. II B), Konrad Rokicki (kl. II C) i Jarosław Macierowski (kl. II B). Konkurs składał się z dwóch części: pisemnej oraz ustnej, do której zakwalifikowało się 20 uczniów z najwyższym wynikiem z części pisemnej. Wśród nich znalazł się uczeń naszego liceum – Konrad Rokicki, który zakwalifikował się do etapu centralnego 57. Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, który odbędzie się w marcu w Warszawie.

Opiekunem uczniów jest Pan Tomasz Mańkowski.

57 edycja Olimpiady Wiedzy o Polsce i Žwiecie Wspˇ-czesnym (2)

57 edycja Olimpiady Wiedzy o Polsce i Žwiecie Wspˇ-czesnym

rokicki konrad