Herb szkoły

Zebranie 18.01.2016

Spotkanie z rodzicami uczniów
18.01.2016

I. Spotkanie Dyrektora z Radą Rodziców
czytelnia godzina 16:30-17:00

II. Spotkanie wychowawców klas z rodzicami
godzina 17:00-17:30

III. Dyżury nauczycieli przedmiotów
godzina 17:30-18:30