Herb szkoły

4. Rajd Motocyklowy Weteranów

Zgodnie z planem udziału weteranów 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej 24.05.2023r. odbył się 4 Rajd Motocyklowy Weteranów, który co roku odwiedza groby poległych żołnierzy. Celem rajdu jest wspomnienie poległych żołnierzy, którzy poświecili swoje życie w służbie ojczyźnie podczas misji wojskowych.

W Zgorzelcu uczestnicy Rajdu oddali cześć swoim poległym kolegom spoczywającym na tutejszym cmentarzu komunalnym – st. szer. Tomaszowi Ługowskiemu oraz sierż. Wiktorowi Lenczewskiemu.
W krótkich uroczystościach odbywających się przy asyście honorowej i pocztu sztandarowego naszej szkoły uczestniczyły rodziny żołnierzy spoczywających na naszym cmentarzu oraz z-ca Burmistrza – Piotr Konwiński, który w imieniu całej zgorzeleckiej społeczności zapalił na grobach symboliczne znicze.

Tomasz Ługowski był uczniem naszej szkoły w latach 1991-1995.

RODO