Herb szkoły

BoomFest 2018

Najważniejszym wydarzeniem projektu RegionalManagement był BOOM FEST 2018 , który odbył się 14 czerwca. Tego dnia w ramach festiwalu kultury młodzieżowej uczniowie 7 szkół polskich i niemieckich pod okiem specjalistów uczestniczyli w 20 warsztatach tematycznych gdzie nabywali i doskonalili wiedzę i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy, samoobrony, rękodzielnictwa, tańca, plastyki i teatru. Warsztaty miały miejsce w Liceum Ogólnokształcącym im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu, Miejskim Domu Kultury oraz w Augustum- Annen- Gymnasium w Görlitz. Warsztaty zgromadziły ponad 300 osób nad którymi czuwali opiekunowie i członkowie z Uczniowskich Agencji Turystycznych. Zwieńczeniem tego jakże kreatywnego dnia był koncert rock-pop w Landskron- Kulturbrauerei w Görlitz gdzie prezentowali się młodzi, zdolni artyści ze wszystkich szkół partnerskich projektu INTERREG Polska – Saksonia. BOOM FEST był kolejnym sprawdzianem umiejętności organizacyjnych i nabywanych kompetencji managerskich uczestników projektu oraz próbą stworzenia platformy  wspólnego rynku w dziedzinie kultury regionalnej po obu stronach Nysy Łużyckiej.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11