Herb szkoły

Dzień, który zmienił moje życie …

Kinga Maguliszyn uczennica kl. 1D zajęła II miejsce w kategorii praca literacka w XI edycji wojewódzkiego konkursu Losy Polaków na Wschodzie w latach 1939-1956, pod patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Tegoroczna edycja upłynęła od hasłem: Dzień, który zmienił moje życie …

Celem konkursu było  propagowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o losach Polaków w latach 1939-1956, wzmacnianie postaw patriotycznych i poczucia tożsamości narodowej, rozwijanie pasji badawczej i talentu twórczego dzieci i młodzieży oraz poszukiwanie prawdy historycznej.

Uroczyste podsumowanie, wręczenie zaświadczeń, nagród i wyróżnień odbędzie się we wrześniu 2018 r. podczas obchodów Dnia Sybiraka we Wrocławiu.

Kindze gratulujemy, a dla opiekuna p. Doroty Czajkowskiej składamy podziękowania.