Herb szkoły

Egzaminy poprawkowe

25 sierpnia 2021 r. (środa), godz. 9:00 – egzamin poprawkowy z języka niemieckiego

26 sierpnia 2021 r. (czwartek), godz. 9:00 – egzamin poprawkowy z matematyki