Herb szkoły

Poznajmy wyniki egzaminu maturalnego

Gdy emocje już opadną, jak po wielkiej bitwie kurz...

Choć emocje związane z maturą 2021 już opadły, a tegoroczni abiturienci 5 lipca poznali wyniki majowych egzaminów, to właśnie teraz nadszedł czas na szczegółowe analizy. Po ogłoszeniu wyników matur, nastroje wśród tegorocznych maturzystów są bardzo różne. Niektórzy zdali zaskakująco dla siebie dobrze, inni są zadowoleni, że w ogóle zdali, ale rozczarowani procentami z poszczególnych przedmiotów.

Jak podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych egzaminu maturalnego w terminie głównym 2021 roku (w maju) przystąpiło 273 419 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników), świadectwo maturalne otrzymało 74,5% tegorocznych absolwentów szkół średnich.

Ze względu na panującą epidemię koronawirusa i konieczność przejścia na naukę zdalną, jak również to, że Maturzyści większą część roku uczyli się w domach, przed komputerami tegoroczny egzamin dojrzałości składał się wyłącznie z części pisemnej. Ustną maturę zdawali tylko ci uczniowie, którzy starali się o przyjęcie na zagraniczne uczelnie. Egzamin maturalny składał się z części obowiązkowej (język polski, język obcy, matematyka) i przedmiotów dodatkowych.

Maturzyści, którym nie powiodło się na jednym z pisemnych egzaminów dojrzałości w tym roku mają jeszcze szansę na poprawkę.

Jak wypadło Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu na egzaminie maturalnym ? Nasi Licealiści mogą pochwalić się naprawdę przyzwoitym wynikiem i z dumą możemy porównać nasze wyniki z innymi szkołami.

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI – matematyka, jednak nie taka straszna…
EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI – HTML, Java, Dev C++ nic prostszego
EGZAMIN MATURALNY Z GEOGRAFII – Świat nie ma przed nami tajemnic
EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO – Do you speak english ???
EGZAMIN MATRALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO – Sprechen Sie Deutsch ???
EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII – Królowie, wojny, bitwy, daty – my to wszystko pamiętamy