Herb szkoły

Fundacja PGE wspiera naszą szkołę

Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich otrzymało darowiznę z Fundacji PGE – na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i wyposażenia. 

Otrzymana dotacja pozwoliła na zakup drukarki wielofunkcyjnej, z serii imageRUNNER ADVANCE DX C3800 –  Inteligentnego, niezawodnego kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego A3, które wspiera bezpieczne i wydajne przetwarzanie dokumentów. W ramach otrzymanej darowizny zakupiliśmy również ławki trzyosobowe do gabinetu języka angielskiego oraz sfinalizowaliśmy montaż rolet okiennych w jednym z gabinetów.  Modernizacja  infrastruktury szkolnej umożliwia osiągnięcie lepszych wyników edukacyjnych i poprawia efektywność procesu edukacyjnego. Zakupione pomoce dydaktyczne i wyposażenie  przyczyniają się do podniesienia jakości nauczania i uczenia się w bardziej korzystnych warunkach. 

Z pomocą Fundacji PGE możemy się rozwijać i dbać o podniesienie warunków nauczania w naszej szkole, otrzymana darowizna jest dużym wkładem w rozwój edukacji obecnych i następnych pokoleń uczniów. 

Fundacja PGE została powołana w 2011 r. przez PGE Polską Grupę Energetyczną. Od 10 lat, poprzez udzielanie darowizn oraz realizację projektów własnych i partnerskich, wspiera inicjatywy o charakterze społecznym, realizuje zadania z zakresu nauki i edukacji, ochrony zdrowia, kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności ekologicznej i ochrony środowiska.

Składamy na ręce Zarządu Fundacji PGE oraz Rady Fundacji serdeczne podziękowania za udzielone środki. 

Jesteśmy wdzięczni za okazane wsparcie, dzięki któremu byliśmy w stanie zrealizować zaplanowane cele.