Herb szkoły

Projekt „Młode Głowy”

Z przyjemnością informujemy, iż szkoła przystąpiła do ogólnokrajowego projektu „Młode głowy. Otwarcie o zdrowiu psychicznym.” Projekt jest inicjatywą Fundacji UNAWEZA, założonej przez Martynę Wojciechowską. W jego ramach, wspólnie z Fundacją Dbam o Mój Zasięg, realizowane jest, pierwsze na tę skalę, bezpłatne badanie stanu psychicznego młodzieży w Polsce.

Projekt ma na celu zwrócenie uwagi na zdrowie psychiczne młodych ludzi, wskazać bariery, z którymi na co dzień się mierzą i przyczynić się do normalizacji sięgania po pomoc.

Badanie ankietowe rozpocznie się w listopadzie.

Więcej o projekcie:

MŁODE GŁOWY