Herb szkoły

Jakub Jessa Laureatem Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności jest inicjatywą edukacyjną podjętą przez Uniwersytet Warszawski (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych) we współpracy z wiodącymi ośrodkami akademickimi z całego kraju.

Celem Olimpiady jest propagowanie wiedzy w zakresie nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności, kreowanie postaw patriotycznych, krzewienie zrozumienia i tolerancji wobec drugiego człowieka.

Inicjatywa organizatorów co roku spotyka się z ogromnym zainteresowaniem ze strony nauczycieli oraz uczniów, zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa i obronności.

Stało się już tradycją, że co roku nasze Liceum pochwalić się może liczną grupą uczniów, którzy osiągają sukcesy na etapie wojewódzkim oraz etapie centralnym.

W tegorocznej edycji olimpiady jej uczestnicy walczyli o 36 indeksów na studia w zakresie bezpieczeństwa w renomowanych wyższych uczelniach oraz o cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.

Pragniemy donieść, że uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich Jakub Jessa został jednym z Laureatów Olimpiady i otrzymał indeks Uniwersytetu Warszawskiego.

Serdecznie gratulujemy.