Herb szkoły

Konkurs Bożonarodzeniowy

Tradycja, to z niej czerpiemy inspirację i do niej się odwołujemy. To ona pozwala zrozumieć, kim jesteśmy, to w końcu ona podtrzymuje i umacniania więzi rodzinne.

Celem konkursu jest zainteresowanie całej społeczności Liceum tradycją tworzenia ozdób bożonarodzeniowych, a także rozbudzenie wyobraźni, twórczej inwencji i kreatywności, dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów i nauczycieli do wzięcia udziału w Konkursie Bożonarodzeniowym.

Chcemy też pomóc finansowo osobom potrzebującym szczególnego wsparcia w tym czasie. Fundusze z kiermaszu prac przeznaczone zostaną na Dom Samotnej Matki i Dziecka w Zgorzelcu.