Herb szkoły

Dzień: 29 listopada, 2023

Konkurs Bożonarodzeniowy

Tradycja, to z niej czerpiemy inspirację i do niej się odwołujemy. To ona pozwala zrozumieć, kim jesteśmy, to w końcu ona podtrzymuje i umacniania więzi rodzinne. Celem konkursu jest zainteresowanie całej społeczności Liceum tradycją tworzenia ozdób bożonarodzeniowych, a także rozbudzenie

Czytaj więcej…

Angielska przygoda. Dzień 2

Czołem kochani. Za nami emocjonujący pierwszy dzień w Londynie. Najpierw udaliśmy się na Trafalgar Square do Galerii Narodowej. Tam podzielono nas na grupy. My trafiliśmy na ciekawą lekcje sztuki (w języku angielskim oczywiście), dostaliśmy zeszyty ćwiczeń i kto dobrze słuchał,

Czytaj więcej…

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach

Czytaj więcej…