Herb szkoły

KONKURS NA FILM PROMOCYJNY

UWAGA!

UCZNIOWIE I ABSOLWENCI LICEUM!

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu ogłasza konkurs na film promujący szkołę.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie i absolwenci Liceum im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego filmu, który będzie oficjalnie promował naszą szkołę i zachęcał do podjęcia nauki w  LO.

Oprócz własnych pomysłów na scenariusz filmu  mogą się w nim znaleźć m.in. materiały udostępnione przez organizatorów konkursu oraz proponowane treści:

– historia szkoły,

– profile naukowe,

– społeczność uczniowska,

– wyjazdy edukacyjne, wycieczki,

– projekty i współpraca międzynarodowa

 

Dane techniczne:

1. Film nie powinien trwać dłużej niż 5- 10 minut.

2. Film należy zapisać w formacie AVI , MPEG (lub zgodnym) i dostarczyć organizatorom na dwóch  płytach CD/ DVD do dnia 20 stycznia 2014 r.

3. Do filmu prosimy dołączyć informację zawierającą: tytuł, krótki opis filmu, imię i nazwisko autora / autorów.

4. Film nie może zawierać treści obraźliwych oraz krzywdzących. Uczestnicy konkursu powinni przestrzegać ustawy o ochronie danych osobowych i prawie autorskim.

5. Do filmu należy dołączyć zgodę na udostępnianie filmu w celach promocyjnych szkoły oraz na wykorzystanie wizerunku występujących w nim osób.

6. Film może być przygotowany indywidualnie lub w grupach (max. 4 osoby).

 

Jury w składzie:

Dyr. Danuta Serafińska (dyrektor szkoły),

Dyr. Henryk Kramarzewski  (zastępca dyrektora szkoły),

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego (3 uczniów),

mgr Beata Stypczyńska i mgr Karolina Prusiecka (nauczyciele języka polskiego),

mgr Tomasz Mańkowski (opiekun SU)

w dniu 1 marca 2014 r. jury wyłoni zwycięzców konkursu, na których – oprócz sławy –  czekają atrakcyjne nagrody.

Werdykt jury jest ostateczny.

Prace należy zgłaszać na adres:

KONKURS – FILM PROMOCYJNY

LO im. Braci Śniadeckich

ul. Partyzantów 4

59-900 Zgorzelec

 

Dodatkowych wyjaśnień udzielają: p. Karolina Prusiecka (gab. 73; mail: k.prusiecka@poczta.onet.pl) i p. Beata Stypczyńska (gab. 55).