Herb szkoły

Maraton maturalny ciąg dalszy – język polski poziom rozszerzony i matematyka poziom rozszerzony

Informujemy wszystkich uczniów Liceum przystępujących do próbnego egzaminu maturalnego, że dnia 09.03.2021 r. mogą przystąpić do egzaminu próbnego z języka polskiego w zakresie rozszerzonym oraz 10.03.2021 r. do próbnego egzaminu z matematyki w zakresie rozszerzonym.

Egzamin z języka polskiego poziom rozszerzony odbędzie się w sali gimnastycznej 09 marca 2021 r. o godz. 9:00 (czas trwania egzaminu – 180 minut).

9 marca 2021 r. zostają odwołane lekcje dla klasy 3C oraz 3B grupy lingwistycznej.
Pozostałe klasy 3 realizują lekcje zgodnie z planem.

Egzamin z matematyki poziom rozszerzony odbędzie się w sali gimnastycznej 10 marca 2021 r. o godz. 9:00 (czas trwania egzaminu – 180 minut).

10 marca 2021 r. zostają odwołane lekcje dla klasy 3A oraz 3E.
Pozostałe klasy 3 realizują lekcje zgodnie z planem.

Na wszystkie egzaminy uczniowie przychodzą w stroju galowym.

Jednocześnie przypominamy o zasadach bezpieczeństwa:

 • na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną
 • zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych (o swojej nieobecności informuje wychowawcę)
 • na egzamin należy przybyć punktualnie o godz. 8:30, w przypadku egzaminu rozpoczynającego się o godz. 9:00
 • na egzamin należy przybyć punktualnie o godz. 13:30, w przypadku egzaminu rozpoczynającego się o godz. 14:00
 • w celu zachowania wszystkich wytycznych dotyczących bezpieczeństwa w okresie pandemii, uczniowie wchodzą na salę gimnastyczna wejściem od podwórka szkolnego
 • na teren szkoły mogą wejść wyłącznie Zdający z zakrytymi ustami i nosem, zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły
 • czekając na wejście na sale sportową Zdający mają obowiązek zachowania odstępu, co najmniej 1,5 m oraz mają obowiązkowo zakryte usta i nos
 • zdający są zobowiązani do zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca na sali sportowej
 • zdający mają obowiązek dezynfekcji rąk przy wejściu na sale sportową
 • zdający nie mogą wnosić na salę gimnastyczną telefonów komórkowych oraz innych urządzeń telekomunikacyjnych
 • zdający zgłasza się na egzamin z: własnymi długopisami z czarnym wkładem, kalkulatorem prostym, linijką, kątomierzem i cyrklem.