Herb szkoły

Słodkie podziękowanie ;-)

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne a także pracownicy Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu składają serdeczne podziękowanie dla Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego za pamięć, życzenia oraz przepyszny tort, który osłodził wielu Paniom ten szczególny dla nich dzień.

Ogromne podziękowania dla p. Jolanty Krzywonos Przewodniczącej Rady Rodziców, która osobiście dostarczyła nam tą słodką niespodziankę.