Herb szkoły

Matematyka fraszką, wierszem i limerykiem

Zapraszamy wszystkich uczniów naszego liceum do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie matematyczno- literackim. Zadaniem uczestnika Konkursu jest przygotowanie krótkiej formy literackiej związanej z matematyką, nauczaniem lub uczeniem się matematyki. Utwór ma zachęcać do uczenia się matematyki lub ułatwiać zapamiętanie pojęć, zasad, metod, procedur związanych z edukacją szkolną. Każdy uczestnik Konkursu może utworzyć krótki, maksymalnie 5 wersowy wierszyk, limeryk, rymowankę, fraszkę.

Osoby chętne zgłaszają swoje propozycje do p. Jadwigi Proniewicz-Hasiak do dnia 15 grudnia.