Herb szkoły

Matematyczna manufaktura

Zachęcamy wszystkich uczniów naszego liceum do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie matematyczno-plastycznym ”Matematyczna manufaktura”. Konkurs odbywa się przy wsparciu merytorycznym i pod patronatem Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie dowolną techniką pracy plastycznej na temat „ Matematyczna manufaktura”.

Każdy uczestnik Konkursu wykonuje własnoręcznie (bez pomocy osób trzecich) pracę na płaszczyźnie w dowolnej technice (malarskiej, rysunkowej, graficznej, mieszanej) w formacie A4 lub A3.Każdy uczestnik Konkursu nadaje tytuł swojej pracy, dodatkowo może dodać krótki opis.

Wykonane prace należy zgłosić do p. Jadwigi Proniewicz-Hasiak do dnia 1.12.2022