Herb szkoły

Matematyka fraszką, wierszem i limerykiem

Decyzja 
Zamierzam się uczyć, już zeszyt szykuję.
Trud pracy dołożę i... sukces notuje !

Wszystkich miłośników matematyki i literatury zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Matematyczno-Literacki „Matematyka fraszką, wierszem i limerykiem”, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki.

Celem konkursu jest popularyzacja matematyki, jak również propagowanie i rozwijanie aktywności twórczej wśród młodzieży szkolnej.

Uczniowie mają okazję rozwijać umiejętności prezentowania własnych obserwacji i przemyśleń w formie krótkich utworów pisarskich.

Zadaniem uczestników jest przygotowanie krótkiej formy literackiej związanej z matematyką, nauczaniem lub uczeniem się matematyki. Utwór ma zachęcać do uczenia się matematyki lub ułatwiać zapamiętywanie pojęć, zasad, metod, procedur związanych z edukacją szkolną.

REGULAMIN KONKURSU
zgoda na udział w konkursie