Herb szkoły

Szwarno Matma

Wszystkich z “artystyczną duszą” zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Matematyczno-Plastycznym „Szwarno Matma”, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki. Konkurs odbywa się przy wsparciu merytorycznym i pod patronatem Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Celem konkursu jest popularyzacja matematyki i pokazywanie jej obecności w otaczającym nas świecie, jak również propagowanie i rozwijanie aktywności artystycznej wśród młodzieży w wieku szkolnym.

Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie dowolną techniką pracy plastycznej na temat “Szwarno Matma”.

REGULAMIN KONKURSU
zgoda na udział w konkursie
metryczka pracy