Herb szkoły

Międzynarodowy Konkurs Informatyczny Bóbr – zapisy

Konkurs Bóbr to polska nazwa powołanego do życia w 2004 roku na Litwie międzynarodowego konkursu Bebras z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.

Zadania w konkursie Bóbr są na ogół związane z posługiwaniem się komputerem i jego oprogramowaniem przy rozwiązywaniu różnych sytuacji i problemów, pochodzących z różnych zastosowań i przedmiotów nauczania takich jak: język ojczysty, język obcy, geografia, historia, sztuka, technika i matematyka. Niektóre zadania dotyczą budowy komputerów, inne oprogramowania użytkowego. Zadania często są związane również z kulturą i językiem. Wiele zadań umożliwia uczniom wykazanie się umiejętnościami algorytmicznego myślenia.

Zadania są testowe. Aby rozwiązać zadanie należy: wybrać jedną poprawną odpowiedź spośród na ogół czterech możliwych, lub wpisać odpowiedź w okienku lub wykonać inne czynności prowadzące do rozwiązania, o których jest mowa w zadaniu.

Konkurs odbędzie się 13 listopada o godzinie 12:00 w gabinecie 71.

Osoby zainteresowane konkursem muszą zarejestrować się na platformie konkursowej i poinformować o tym fakcie nauczyciela informatyki.

Czynności, które należy wykonać, aby wziąć udział w konkursie:

  1. Zarejestruj się na platformie mCourser.pl i aktywuj konto.
  2. Dołącz do swojej szkoły na mCourser.pl. Kod szkoły: 82975
  3. W zakładce Konkursy zgłoś chęć wzięcia udziału w odpowiednim konkursie.
  4. Sprawdź, czy nauczyciel dołączył Cię do konkursu.

W konkursie może uczestniczyć każdy uczeń naszego liceum. Wszelkie pytania dotyczące konkursu można kierować do Paweł Pilczuk (gab. 71).

Strona konkursu: bobr.edu.pl

Artboard-1-copy-5bobr2-1024x768