Herb szkoły

Nabór uzupełniający na rok szkolny 2018/2019 !

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu ogłasza od 27.07.2018 r. nabór uzupełniający kandydatów do klas:

 

1C o profilu humanistycznym z edukacją psychologiczno-społeczną  z rozszerzonymi przedmiotami (język polski, historia i wiedza o społeczeństwie) – liczba wolnych miejsc 4

1D o profilu biologiczno-chemicznym z rozszerzonymi przedmiotami (matematyka, chemia i biologia) – liczba wolnych miejsce 3

1E o profilu matematyczno-fizycznym z rozszerzonymi przedmiotami (matematyka i fizyka lub dodatkowo chemia) – liczba wolnych miejsc 4

 

Kandydaci zobowiązani są do złożenia wymaganych dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do 10 sierpnia 2018 r.