Herb szkoły

Chcieliśmy być wolni i wolność sobie zawdzięczać ! – 74 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Chcieliśmy być wolni i wolność sobie zawdzięczać !

Powstanie Warszawskie to jedno z najbardziej tragicznych wydarzeń w historii naszego kraju. Wybuchło 1 sierpnia 1944 r. o godz. 17:00, jego celem było wyzwolenie Warszawy spod okupacji niemieckiej przed wkroczeniem Armii Czerwonej. Walki powstańcze trwały do 3 października i określane są, jako 63 dni Chwały Narodu Polskiego. Pomimo tego, że Polacy ponieśli klęskę i nie udało się wyzwolić stolicy, to trud powstańców do dzisiaj jest symbolem najwyższego patriotyzmu i walki o najbardziej istotne wartości w życiu człowieka, jak wolność, honor oraz niepodległość. Pamięć i chwała bohaterom.