Herb szkoły

Olimpijczycy skazani na sukces – Agnieszka Frelich awansowała do etapu centralnego

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o III RP jest olimpiadą z zakresu tematyki wiedzy o społeczeństwie, historii i edukacji prawniczej, skierowaną do uczniów szkół średnich. Celem głównym olimpiady jest upowszechnianie wiedzy na temat współczesnej Rzeczypospolitej Polskiej – m.in. jej konstytucji, ustroju, systemu politycznego, samorządu terytorialnego, organów władzy publicznej, prawa, społeczeństwa, przestrzegania praw człowieka, polityki zagranicznej czy członkostwa w organizacjach międzynarodowych, promocja takich wartości jak demokracja, tolerancja, patriotyzm i szacunek do własnej Ojczyzny, jak również umożliwienie uczniom zaprezentowania posiadanych wiadomości i umiejętności z zakresu olimpiady.

W wyniku etapu szkolnego VIII edycji olimpiady, który odbył się dnia 12.11.2019 r. spośród 7 uczestników zostało wyłonionych dwóch reprezentantów naszej szkoły: Agnieszka Frelich z klasy 3B i Jakub Danielewski z klasy 3E – na zawody etapu okręgowego. Odbyły się one dnia 14 grudnia 2019 roku we Wrocławiu, podczas wyjazdu wybitnym znawcom tematyki najnowszych dziejów Polski towarzyszył p. Tomasz Mańkowski, opiekun-mentor-ojciec wszystkich szkolnych olimpijczyków.

W wyniku rywalizacji w dwóch częściach – części testowej oraz części pisemnej, uczennica naszego liceum Agnieszka Frelich zdobywając 49 pkt uplasowała się na drugim miejscu w województwie i tym samym uzyskała awans do finału centralnego, który odbędzie się w marcu 2020 r. w Białymstoku.

Gratulujemy!

 

IMG-20191216-WA0002

IMG-20191216-WA0006

IMG-20191216-WA0008

IMG-20191216-WA0009

 

RODO