Herb szkoły

Ostateczna deklaracja maturalna

Drodzy Maturzyści!

Wielkimi krokami zbliża się termin składania ostatecznej deklaracji maturalnej.

Jakich formalności musisz dopełnić ?

Jak wygląda procedura składania deklaracji?

Tego wszystkiego dowiesz się z poniższego artykułu.

Termin składania deklaracji:

  • deklarację ostateczną należy złożyć do dyrektora macierzystej szkoły do 8 lutego 2021 r., jeśli ma nastąpić zmiana wcześniej wybranych przedmiotów na egzaminie maturalnym. Po tym terminie nie można dokonywać żadnych zmian w deklaracji.
  • jeśli maturzysta złożył wyłącznie deklarację wstępną i nie chce wprowadzać w niej zmian, to deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną z dniem 9 lutego 2021 r.
  • zmiany w deklaracji można dokonać w sekretariacie uczniowskim od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8:00 – 15:00.

Ustny egzamin maturalny:

  • ze względu na zmianę zasad organizacji egzaminu maturalnego w 2021 r. wszystkie zadeklarowane przez zdających egzaminy w części ustnej są anulowane z mocy prawa.
  • osoby, które w 2021 r. muszą przystąpić do części ustnej egzaminu (dotyczy to osób, które w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną są zobowiązane przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów), składają stosowną informację do dyrektora szkoły do 8 lutego 2021 r. – potwierdzenie zamiaru przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego w 2021 r.

Dostosowania warunków i form zdawania egzaminu maturalnego:

  • uczniowie, którzy chcą skorzystać z dostosowania warunków i form zdawania egzaminu maturalnego muszą wraz ze złożeniem deklaracji ostatecznej dostarczyć stosowną dokumentację (opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie)  do 8 lutego 2021 r.

W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, pamiętajmy o podstawowych zasadach podczas składania deklaracji ostatecznej:

  • na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny nakaz zakrywania nosa i ust
  • każdy jest zobowiązany do dezynfekcji rąk, dozownik z płynem znajdują się w holu szkoły
  • w sekretariacie uczniowskim może znajdować się tylko 1 osoba
  • w celu złożenia podpisu na deklaracji zabierz ze sobą swój długopis  (czarny lub niebieski, którym podpiszesz deklarację oraz czerwony, którym dokonasz zmian, skreśleń)