Herb szkoły

Praca plastyczna Karoliny Brody w finale Ogólnopolskiego Konkursu

Praca plastyczna uczennicy klasy 3AC Karoliny Brody weźmie udział w finale Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Szwarno Matma”.

Konkurs został ogłoszony przez Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki i odbywa się przy wsparciu Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach oraz przy wsparciu merytorycznym i pod patronatem Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Ogłoszenie listy laureatów nastąpi do 11 lutego 2022r.

Praca autorska Karoliny Brody, uczennicy klasy 3AC