Herb szkoły

Zapal Światło Wolności

W poniedziałek, 13 grudnia o godz. 19:30 w oknach domów, urzędów i instytucji publicznych rozbłysną świece na znak pamięci o ofiarach stanu wojennego i osobach prześladowanych przez reżim komunistyczny. Akcja nawiązuje do gestu, jakim na początku lat 80. Polacy, a także inni mieszkańcy wolnego świata wyrażali sprzeciw wobec brutalnej polityki władz PRL. W ramach inicjatywy można zapalić także wirtualne światło wolności na stronie IPN https://swiatlowolnosci.ipn.gov.pl/.

„Nadeszła godzina ciężkiej próby” – powiedział Wojciech Jaruzelski 13 grudnia 1981 roku. Tego dnia bieg polskiej historii zmienił się, a komuniści przejęli nad społeczeństwem jeszcze większą kontrolę.

Czterdzieści lat temu, 13 grudnia 1981 roku, wprowadzono na terenie całej Polski stan nadzwyczajny, na mocy którego zamknięto szkoły i instytucje, bardzo mocno ograniczono możliwości życia publicznego, a przede wszystkim represjonowano działaczy opozycyjnych wobec ówczesnej władzy. Wprowadzony wbrew Konstytucji PRL przez Wojskową Radę Ocalenia Narodowego stan wojenny trwał prawie 1,5 roku. Na podstawie dekretu o stanie wojennym, wydanego przez WRON, wprowadzono tryb doraźny w sądach, zakazano strajków, demonstracji, milicja i wojsko mogły każdego legitymować i przeszukiwać. Wprowadzono godzinę milicyjną, a na wyjazdy poza miejsce zamieszkania potrzebna była przepustka. Korespondencja podlegała oficjalnej cenzurze, wyłączono telefony. Większość najważniejszych instytucji i zakładów pracy została zmilitaryzowana i była kierowana przez ponad 8 tys. komisarzy wojskowych.