Herb szkoły

Próbny egzamin maturalny z języka angielskiego

Informujemy wszystkich uczniów Liceum przystępujących do próbnego egzaminu maturalnego, że dnia 05.03.2021 r. mogą przystąpić do egzaminu próbnego w zakresie podstawowym z języka angielskiego.

Egzamin odbędzie się w sali gimnastycznej o godz. 9:00.

Na wszystkie egzaminy uczniowie przychodzą w stroju galowym.

O dalszych egzaminach próbnych poinformujemy w kolejnym komunikacie.

Jednocześnie przypominamy o zasadach bezpieczeństwa:

  • na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną
  • zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych (o swojej nieobecności informuje wychowawcę)
  • na egzamin należy przybyć punktualnie o godz. 8:30
  • w celu zachowania wszystkich wytycznych dotyczących bezpieczeństwa w okresie pandemii, uczniowie wchodzą na salę gimnastyczna wejściem od podwórka szkolnego
  • na teren szkoły mogą wejść wyłącznie Zdający z zakrytymi ustami i nosem, zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły
  • czekając na wejście na sale sportową Zdający mają obowiązek zachowania odstępu, co najmniej 1,5 m oraz mają obowiązkowo zakryte usta i nos
  • zdający są zobowiązani do zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca na sali sportowej
  • zdający mają obowiązek dezynfekcji rąk przy wejściu na sale sportową
  • zdający nie mogą wnosić na salę gimnastyczną telefonów komórkowych oraz innych urządzeń telekomunikacyjnych
  • zdający zgłasza się na egzamin z: własnymi długopisami z czarnym wkładem, kalkulatorem prostym, linijką, kątomierzem i cyrklem.