Warning: file_exists(): Unable to find the wrapper "https" - did you forget to enable it when you configured PHP? in /home2/loo/domains/lo.zgorzelec.org/public_html/wp-content/plugins/stratum/includes/scripts-manager.php on line 133
Herb szkoły

Zaprezentuj swój talent artystyczny w matematycznych konkursach

Zapraszamy młodzież do wzięcia udziału w ogólnopolskich konkursach.

Konkurs MATEMATYCZNO-PLASTYCZNY „Zarazić matematyką”

Do dnia 31 marca należy wykonać pracę na płaszczyźnie w dowolnej technice (malarskiej, rysunkowej, graficznej, mieszanej) w formacie A3 lub A4.

Prace plastyczne należy dostarczyć do szkoły w wyznaczonym terminie.

Ze wszystkich zgłoszonych prac Szkolna Komisja Konkursowa wybierze jedną pracę, która zostanie wysłana na finał do Katowic.

Ogłoszenie listy laureatów nastąpi do dnia 11.06.2021 r.

Nagrody i dyplomy zostaną wysłane na adres szkoły po 11.06.2021.

Wernisaż prac odbędzie się 12.02-13.02.2022 na XXX Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki.

Konkurs MATEMATYCZNO-LITERACKI „Matematyka, fraszką, wierszem i limerykiem”

Zadaniem uczestników Konkursu jest przygotowanie krótkiej formy literackiej związanej z matematyką, nauczaniem lub uczeniem się matematyki.

Utwór ma zachęcać do uczenia się matematyki lub ułatwiać zapamiętanie pojęć, zasad, metod, procedur związanych ze edukacją szkołą.

Każdy uczestnik Konkursu może utworzyć krótki, maksymalnie 5 wersowy wierszyk, limeryk, rymowankę , fraszkę.

Każdy uczestnik Konkursu może nadać tytuł swojemu utworowi.

Szczegółowy regulamin