Herb szkoły

Śniadeccy skazani na sukces – Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności etap centralny odbył się w dniach 24-25 marca 2017 r. w Warszawie. Na tym etapie uczestniczyło 160 uczniów z całej Polski. Konkurs składał się z dwóch części: testu wiedzy i quizu. Uczniowie oprócz zmagań konkursowych wysłuchali dwóch ciekawych wykładów prowadzonych przez gen. Andrzeja Tuzę Zastępcę Szefa Sztabu w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych oraz gen. Brygady dr Roberta Jędrzychowskiego Zastępcę Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej.  Ukoronowaniem pierwszego dnia było zwiedzanie Muzeum Katyńskiego przez uczestników olimpiady.
Drugiego dnia odbył się quiz dla 12 najlepszych laureatów. W tym gronie znalazł się jeden z uczniów naszego liceum Konrad Rokicki z klasy 3C, który został laureatem VII miejsca tego konkursu. Dobrze zaprezentowali się pozostali reprezentanci LO: Kacper Aftyka zdobył tytuł Laureata i XX miejsce, a także Cezary Łysik, który uzyskał tytuł Finalisty etapu ogólnopolskiego.
Olimpiada była współorganizowana przez Uniwersytet Wrocławski, Akademię Sztuki Wojennej i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Opiekunem uczniów był p. Tomasz Mańkowski.

Laureatom i Finalistom gratulujemy sukcesu.

 

V__2076

V__3C12

V__7263

V__E4D6

V__FD87

V__F3A6

V__DF25

V__E3F3

V__EE47