Herb szkoły

Szachowy sukces

Szachmaks jest oryginalną koncepcją konkursu szachowego, która wykorzystuje technologie informatyczne. Konkurs wymaga umiejętności grania w szachy. Nie trzeba mieć kategorii ani rankingu szachowego, żeby w nim uczestniczyć. Stanowi przede wszystkim intelektualną rozrywkę w formie internetowego quizu lub gry. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, z podziałem na kategorie wiekowe.

Zadaniem konkursowym uczestników jest samodzielne rozwiązywanie dopasowanych do wieku 24 zadań lub pytań szachowych, w dniu konkursu.

Pod nadzorem Szkolnego Koordynatora Konkursu p. Jadwigi Proniewicz-Hasiak uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich 13 października 2021 r. przystąpili do internetowego konkursu szachowego.

Konkurs, który miał miejsce w szkole nie był turniejem szachowym w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. W Szachmaksie trzeba było wykazać się: wiedzą szachową, spostrzegawczością, umiejętnością logicznego myślenia oraz trzeba było być gotowym na niestandardowe zadania podczas konkursu 🙂 – tym wymaganiom sprostała dwójka naszych Licealistów, która znalazła się wśród grona najlepszych. Aleksandra Czarniecka oraz Jakub Kozielski zajęli 10 miejsce w kraju i 1 miejsce w województwie w swoich kategoriach wiekowych.

Serdecznie gratulujemy !