Herb szkoły

I Warsztaty tematyczne Uczniowskich Agencji Turystycznych

I Warsztaty tematyczne Uczniowskich Agencji Turystycznych, które powstały w 7 szkołach polskich i niemieckich w ramach projektu RegionalManagement odbyły się w dniach 9-10 listopada 2016 r. w Lubaniu. Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich reprezentowało 5 przedstawicieli z licznej Uczniowskiej Agencji Turystycznej “Śniadeccy Travel”. Uczniowie w pierwszym dniu uczestniczyli w warsztatach integracyjnych, które miały na celu scalić 55 przedstawicieli wszystkich grup uczniowskich. Tego dnia odbyła się prezentacja dotychczasowej pracy projektowej, nasze dokonania prezentowali liderzy UAT “Śniadeccy Travel” Wiktoria Kostrzewa, Mateusz Polakiewicz i Martyna Borowy. Liderzy przy współpracy pozostałych członków grupy oraz ich opiekunów przygotowali dwujęzyczną (polsko-niemiecką) prezentację multimedialną, spot reklamowy oraz szczegółowo omówili podjęte zadania i przedstawili pomysły, które będą realizowane w przyszłości.

Następnego dnia odbyły się warsztaty pt.”Wprowadzenie do Public Relations oraz działania promocyjne”, w trakcie których uczniowie opracowali propozycję wspólnej marki regionu Dolnego Śląska i Saksonii. Prowadzącymi warsztaty byli profesjonalni trenerzy, którzy docenili duże zaangażowanie i chęć wspólnej pracy grup polsko-niemieckich. Działania edukacyjne miały również charakter kulturowo-historyczny gdyż uczniowie zwiedzili Muzeum Regionalne w Lubaniu. Organizatorem warsztatów był koordynator projektu p. Tomasz Jaśków i p. Joanna Koniecko mentor polskich szkół wraz z młodzieżą ZSP im. Adama Mickiewicza w Lubaniu.

1

2

3

4

5

6

Nowy obraz mapy bitowej