Herb szkoły

Kursy przygotowujące do matury z biologii lub chemii

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu zaprasza uczniów klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych, w szczególności planujących podjęcie studiów na kierunkach: weterynaria, biotechnologia, biologia człowieka, technologia żywności i żywienie człowieka itp.

Co oferujemy?

 • 45 h rzetelnego przygotowania do matury z biologii lub chemii na poziomie rozszerzonym, zgodnie z obowiązującą podstawą programową do kształcenia przedmiotu,
 • intensywną powtórkę zagadnień ze szkoły średniej oraz uzupełnienie niezbędnych informacji,
 • przygotowanie do rozwiązywania zadań maturalnych, omówienie najczęściej popełnianych błędów,
 • zajęcia warsztatowe pogłębiające wiedzę oraz mini-wykłady na temat zagadnień sprawiających problemy na egzaminie maturalnym,
 • możliwość udziału w obu kursach (zajęcia nie kolidują ze sobą).

 

Czego nauczymy?

 • rozwiązywania zadań typu maturalnego na poziomie rozszerzonym ? analizowania treści zadań,
 • formułowania spójnych wypowiedzi na zadany temat,
 • analizowania planów eksperymentów (obserwacji) i ich wyników,
 • opisywania przebiegu najważniejszych procesów i zjawisk,
 • wyszukiwania informacji z danego przedmiotu niezbędnych studentowi pierwszego roku.

 

Kiedy i gdzie?

 • kursy jesienne: od 26 listopada 2016 r. do 15 kwietnia 2017 roku lub
  kursy wiosenne (bardzo intensywne): od 14 stycznia do 23 kwietnia 2017 roku
 • w weekendy (najczęściej w soboty lub/i piątki), średnio co 2 tygodnie, po 4-5 h lekcyjnych dziennie (na kursach bardzo intensywnych częściej i więcej), w pracowniach UPWr.

 

Kto prowadzi?
Pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz doktoranci UPWr, a także nauczyciele i metodycy nauczania przedmiotów biologia, chemia i pokrewnych i in.

Za ile? 1 080 zł za osobę za kurs (24 zł za godzinę zajęć!)

O kursach maturalnych na UPWr dowiesz się też
na www.cku.up.wroc.pl lub dzwoniąc do CKU:
71 320 5120 lub pisząc maila: .