Herb szkoły

Wielki sukces kreatywnych nauczycieli z Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu

Nauczyciele naszego Liceum podjęli się trudnego zadania pozyskania środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Przy współpracy Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu a zwłaszcza Wydziału Inwestycji i Drogownictwa oraz Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu powstał projekt pt.”Zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych wraz z działaniami termomodernizacyjnymi budynku Liceum Ogólnokształcącego w Zgorzelcu”.

27 października 2016 r. otrzymaliśmy informację, że wniosek o dofinansowanie projektu uzyskał akceptację Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, dzięki któremu powstaną najnowocześniejsze pracownie przedmiotowe: 4 matematyczne, 1 informatyczna w tym pracownia Akademii CISCO, 4 z dziedziny nauk przyrodniczych (geograficzna, fizyczna, chemiczna, biologiczna).  To, co nas cieszy, to również fakt stworzenia niezawodnej sieci bezprzewodowej oraz doposażenie w sprzęt multimedialny i komputerowy. Dla uczniów niepełnosprawnych i z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zostanie utworzone jedno stanowisko pracy oraz schodołaz gąsienicowy.

Dyrekcja szkoły serdecznie dziękuje za zaangażowanie, pomysłowość w działaniach projektowych  p. Annie Oleksyn, p. Sylwii Wojciechowskiej oraz p. Pawłowi Pilczukowi. Pozyskane środki finansowe oszacowane na ponad 560 tysięcy złotych wpłyną na unowocześnienie procesu edukacyjnego i  poprawę warunków pracy i nauki dla nauczycieli i przede wszystkim uczniów.