Herb szkoły

Certyfikaty umiejętności komputerowych ECDL do zdobycia w naszej szkole.

Nasza szkoła podpisała umowę-porozumienie z Polskim Towarzystwem Informatycznym i została przyjęta do programu “Klasa z ECDL”.

?Klasa z ECDL? to projekt zapewniający wysoki, europejski standard nauczania informatyki, dodatkowo pozwalający na weryfikację kompetencji cyfrowych międzynarodowymi egzaminami ECDL.

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL, to wydawany i uznawany w 150 krajach świata certyfikat, potwierdzający wysokie kompetencje cyfrowe, a więc umiejętność obsługi komputerów, programów komputerowych, Internetu, poczty elektronicznej, itp. Instytucją Certyfikującą ECDL w Polsce jest od 1997 roku Polskie Towarzystwo Informatyczne. Obecnie certyfikat ECDL posiada ponad 11 milionów ludzi na świecie, z czego ponad 200 tysięcy w Polsce.

Korzyści dla uczniów:
– standaryzacja i uporządkowanie umiejętności komputerowych zgodnie z europejskim, wypracowanym od ponad 20 lat standardem
– przygotowanie do zdobycia potrzebnego na dalszych etapach kształcenia oraz na rynku pracy certyfikatu ECDL
– możliwość zdobycia certyfikatu ECDL w sprzyjających warunkach
– wymiana wiedzy i umiejętności z rówieśnikami z innych szkół biorących udział w projekcie
– udział i współpraca w ramach projektów, akcji czy konkursów organizowanych w projekcie

Lista klas z ECDL
Odnośnik do strony ECDL

klasa-z-ecdl