Herb szkoły

WYKŁADY HISTORYCZNE NA UNIWERSYTECIE ZIELONOGÓRSKIM

 

Bez tytułu 2

 

W środę (10.12.2014) uczniowie LO im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu pod opieką pana T. Mańkowskiego, P. Pilczuka i pani D. Czajkowskiej odwiedzili Uniwersytet Zielonogórski. W tym spotkaniu wzięły udział klasy 3f, 2c, 1c i 3b. Celem były wykłady historyczne pod przewodnictwem pracowników placówki.

Pierwszą rozmowę prowadziła dr Hanna Kurowska ? wicedyrektor Instytutu Historii, która podzieliła się z naszymi uczniami wiedzą dotyczącą demografii i statystyki. Później opisała kierunki dostępne na UZ i różnorodne specjalizacje, przedstawiając młodzieży tajniki studenckiego życia.

Drugi wykład prowadzony przez dr. Radosława Domke, skupił się na historii najnowszej i poruszył bardzo aktualny temat: ?Konflikt Rosja ? Ukraina 2014?. Odwołując się do przeszłości i gospodarki tych dwóch państw, wykładowcy udało wzbudzić zainteresowanie przyszłych studentów.

Podczas gdy nasi uczniowie znajdowali się na zajęciach, nauczyciele odbyli spotkania z pracownikami Instytu Informatyki i Historii, co zaowocowało  nowymi wiadomościami. Od przyszłego roku klasy: informatyczna i humanistyczna zostaną objęte patronatem przez Uniwersytet Zielonogórski. 

Współpraca Instytutu i LO im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu trwa już jakiś czas i dzięki  temu nasi uczniowie mają szanse zgłębiać swoją wiedzę. Planowane są kolejne zajęcia.