Herb szkoły

Dzień: 24 września, 2015

Międzynarodowe warsztaty Młodzieży Krzyżowa

Świat to ta­ka po­wieść – rze­ka : za­nurzają się w niej wszys­cy, ale żad­ne po­kole­nie nie wej­dzie do tej sa­mej wo­dy, co poprzednie…  W dniach 13-19 września w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży Krzyżowa odbyły się międzynarodowe warsztaty ?A Generation`s History ? History of Generatins?. Były to pierwsze międzynarodowe międzypokoleniowe

Czytaj więcej…