Herb szkoły

Międzynarodowe warsztaty Młodzieży Krzyżowa

Świat to ta­ka po­wieść – rze­ka : za­nurzają się w niej wszys­cy, ale żad­ne po­kole­nie nie wej­dzie do tej sa­mej wo­dy, co poprzednie… 

W dniach 13-19 września w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży Krzyżowa odbyły się międzynarodowe warsztaty ?A Generation`s History ? History of Generatins?. Były to pierwsze międzynarodowe międzypokoleniowe warsztaty, a wzięli w nich udział uczniowie z Gimnazjum nr 1 i Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu, uczniowie z gimnazjów z Chemnitz oraz członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku ze Zgorzelca. Inicjatorem i organizatorem tych warsztatów była Saksońska Agencja Oświatowa, z którą od lat współpracują wymienione zgorzeleckie szkoły. Na podstawie opowieści świadków historii młodzi uczestnicy tworzyli własny obraz ich przeżyć, szukając analogii także w wydarzeniach dziejących się w Europie tu i teraz. Młodzież, pracując z opiekunami, konstruowała widowisko teatralne, współtworzyła film oraz brała udział w warsztatach graficznych i fotograficznych. Wykorzystując te formy wypowiedzi artystycznej młodzi uczestnicy warsztatów pokazali, że przeżycia świadków historii są dla nich zrozumiałe i bliskie ich sercu, a współpraca z tzw. ?trzecią generacją? układała się w sposób bardzo harmonijny.  Sami świadkowie historii podkreślali, że taka forma spotkania z młodzieżą była dla nich wspaniałą przygodą. Nie przeszkadzały w tych kontaktach bariery językowe ? wszyscy uczestnicy doskonale się rozumieli. Podkreślić należy, że językiem głównym na wykładach i warsztatach  był język angielski.

Oprócz bardzo pracowitych warsztatów były także wycieczki do Świdnicy i Wrocławia, a także zwiedzanie bardzo ciekawej wystawy ?Odwaga i pojednanie?, będącej punktem wyjścia do rozważań warsztatowych. Całość zakończyła naprawdę wspaniała i wzruszająca w swej treści  prezentacja dokonań młodych artystów oraz wspólne ognisko.

Nasze Liceum godnie reprezentowała szóstka uczestników ? uczniów z klas drugich i trzecich, którzy naprawdę bardzo zaangażowali się w pracach nad filmem ( sami ułożyli scenariusz i odegrali wszystkie role ) i w widowisku teatralnym. Dla wszystkich uczestników i ich opiekunów była to naprawdę ciekawa przygoda.

Młodzi uczestnicy warsztatów i ich opiekunowie serdecznie dziękują władzom Miasta Zgorzelec za przekazanie  licznych materiałów  promocyjnych.

zabawy integracyjne wystawa 2 wystawa wieczór międzynarodowy1 wieczór międzynar. 2 świadkowie historii (2) świadkowie historii integracja 1