Herb szkoły

Dzień: 30 października, 2019

Listopad miesiącem pamięci…

Tradycja obchodów Święta Zmarłych sięga okresu średniowiecza gdzie już wtedy pojawiały się obrzędy zaduszkowe.  Spośród ogromnej ilości rozmaitych zwyczajów i praktyk dzisiaj najczęściej  celebrujemy pamięć o najbliższych, poprzez zapalenie świec lub zniczy czy złożenie kwiatów na grobach naszych bliskich, których

Czytaj więcej…

Młodzi chemicy eksperymentują

Młody Chemik Eksperymentuje na Politechnice Wrocławskiej. Innowacja pedagogiczna dla wyrównywania szans na sukces edukacyjny uczniów – to projekt realizowany przez Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej w Partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom

Czytaj więcej…