Warning: file_exists(): Unable to find the wrapper "https" - did you forget to enable it when you configured PHP? in /home2/loo/domains/lo.zgorzelec.org/public_html/wp-content/plugins/stratum/includes/scripts-manager.php on line 133
Herb szkoły

Młodzi chemicy eksperymentują

Młody Chemik Eksperymentuje na Politechnice Wrocławskiej. Innowacja pedagogiczna dla wyrównywania szans na sukces edukacyjny uczniów – to projekt realizowany przez Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej w Partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa, w szczególności umiejętności matematyczno-przyrodniczych, ICT, kreatywności oraz umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

Tegoroczna edycja 2019/2020 obejmuje grupę 10 uczniów z klas I o profilach matematyczno-przyrodniczych. Niezmiennie opiekunem uczniów jest p. Renata Rak.

Projekt obejmuje 13 warsztatów laboratoryjnych prowadzonych przez pracowników naukowych Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, przy pomocy których uczniowie w warunkach sprzyjających do samodzielnego, twórczego, naukowego rozwiązywania problemów, motywowani są do podjęcia pracy badawczej.

 

IMG_20191026_121129

IMG_20191026_101246